cviceni-a-lekce

Pilates začátečníci

První setkání s metodou Pilates. Lektorka se během cvičení dostatečně věnuje všem klientům, vede je ke správnému pochopení a provedení cviků Pilates metody a upravuje tak event. negativní pohybové stereotypy, špatné návyky  držení těla apod. Postupuje se systematicky, aby byly zvládnuty všechny principy a základní cviky.

Pilates pokročilí

Tyto lekce jsou vedeny formou otevřených hodin a jsou vhodné výhradně pro cvičence s dobrou znalostí metody Pilates (alespoň roční pravidelné cvičení).  Na těchto lekcích již nejsou vysvětlovány základní principy, cvičí se ve vyšší obtížnosti a uplatňují se náročné modifikace cviků.

Pilates pro těhotné

Skupinové lekce Pilates určené ženám v těhotenství jsou přizpůsobené individuálně každé mamince dle aktuálně probíhajícího trimestru. Těhotenství není nemoc, stále se můžete udržovat v kondici a dobré náladě. Uděláte něco pro sebe i pro své miminko.

Pilates pro maminky s dětmi

Tyto lekce navštěvují maminky s malými dětmi, pro které je v čase cvičení maminek připraveno zázemí v dětském koutku, kde si mohou hrát samostatně nebo s tetou Ivankou (zároveň naše recepční a skvělá masérka). Není ani výjimkou, že děti tráví čas přímo v sále, kde se cvičí.

Pilates pro děti

Metoda Pilates specificky upravená pro dětské klienty. Vhodnou formou a prostřednictvím výjimečné metody se děti učí správnému držení těla, koordinaci pohybů a koncentraci. Lekce jsou také upraveny svou délkou a kurz je kapacitně omezen, aby se lektorka mohla věnovat dětem individuálně. 

Pilates pro seniory

Cvičení je upraveno s ohledem na specifické obtíže klientů seniorského věku. V lekcích je zvláštní pozornost věnována šetrnému protahování svalů, rozsahu pohyblivosti kloubů a posílení středu těla a koordinaci pohybů pro udržení rovnováhy. Hojně jsou využívány cvičební pomůcky, jež usnadňují provedení cviků. 

Pilates pro muže

Konstrukce mužského těla je předurčena k podávání větších fyzických výkonů než je tomu u těla ženského. Proto se v  lekcích určených pro muže zaměřujeme především na protažení svalových skupin a zvětšení kloubního rozsahu, jež je při běžném způsobu života mnohdy zanedbáváno. Samozřejmě neopomíjíme ani posilování hlubokých svalů a budování svalové hmoty obecně.