jh_pilates

O metodě PILATES

PILATES  je cvičení kondičního a regeneračního charakteru, jehož zakladatelem byl J. H. Pilates. Technika efektivně a systematicky rozvíjí hluboký svalový systém za pomoci hlubokého dýchání a koncentrované mysli.  Rozvíjí koordinaci, sílu, rovnováhu a flexibilitu, propracovává zádové, břišní a hýžďové svalstvo jako základ správného držení těla – tzv. „jádra“ – „power house“. Celkově vypracovává dlouhé, štíhlé svaly, s důrazem na laterální dýchání do hrudníku a podporuje cirkulaci krve.   J. H. Pilates při vytváření svých cvičebních programů převzal prvky jiných programů (např. jógy, bojových umění, tance, gymnastiky apod.) a přizpůsobil a zdokonalil je tak, že působí jako celek.

Původní název metody byl „Kunst der Kontrollogie“ nebo „contrology“ – tedy umění kontroly; kontrola. I když toto označení dnes neužíváme, je to nejdůležitější princip PILATES metody, který tento systém silně odlišuje od jiných cvičení.

Stěžejním Pilatesovým cvičením je  trénink na podložce tzv. „Mattentraining“ nebo „matwork“. Tento systém obsahuje 34 základních cviků, které jsou různě modifikovány a mohou vytvořit zásobník až 600 cviků, které mohou využívat lidé v jakékoli fyzické kondici.  Metoda má řadu speciálních programů pro začátečníky i pokročilé.

J. H. Pilates začal svůj převratný systém vytvářet již v útlém věku. Studoval různé cvičební systémy, pohyby zvířat. Snažil se navzdory svému zdravotnímu stavu rozvíjet fyzickou kondici. Věnoval se gymnastice, lyžování, plavání a profesionálně i boxu. Silovému cvičení se věnoval při trénování detektivů Scotland Yardu. Později, pracoval s jinými lidmi – tanečníky, gymnasty, herci.  I v dnešní době je tato metoda stále vyhledávanější  jako doplňkové cvičení pro profesionální i amatérské sportovce.

Pilates technika nevyčerpává, naopak dodává duševní i fyzickou energii.