jh_pilates

1880

Narození J. H. Pilatese v městečku Moenchengladbachu nedaleko Düsseldorfu.
V dětství trpěl rachitidou (křivicí) a astmatem. Ve 14. letech již měl velice silné, atletické tělo

1912

Opuštění Německy a přestěhování do Anglie.
Aby se uživil, vyučoval zaměstnance Scotland Yardu sebeobraně. Profesionálně boxoval.

1915

Internování na ostrově Man s ostatními Němci.
Podněcování spoluvězňů ke cvičení podle specifické metody. To vedlo ke zvýšené odolnosti vůči chřipkové epidemii, která v roce 1918 usmrtila miliony lidí. Vzhledem k této okolnosti se Pilates stal lékařským poradcem v nemocnici na ostrově Man. Zde uváděl svou pohybovou metodu do praxe a rozvíjel ji. Zároveň vytvořil cvičební stroje, které napomáhaly válečným invalidům šetrně protahovat a posilovat svaly.

1919

Navrácení do Německa a spolupráce s Rudolfem von Labanem – choreografem tanečních sestav. Současně spolupráce s hamburskou policií (vedení výcviku četníků).

1923

Odjezd do USA.  J. H. Pilates doprovodil Maxe Schmelinga do New Yorku. Při plavbě se seznámil se svou manželkou Klárou.
První Pilates Studio (pohybové studio) bylo otevřeno na Brodwayi za přispění Maxe Schmelinga. Nová cvičební metoda byla velice zajímavou pro profesionální tanečníky, umělce a herce. Zaručovala jim rychlejší zotavení a návrat na jeviště.

1934

Vydání první knihy „Your Health“. V této publikaci se Pilates zabýval faktory, které působí život na lidský organismus jako zátěž. Obsahuje též několik cviků k uvolnění.

1945

Vydání druhé knihy „Return to Life through Contrology. Tato „bible“ obsahuje všechny základní cviky na podložce, jejich popisy a fotky, na kterých pózuje sám Pilates.

1967

Požár v pohybovém studiu na 5th Avenue. Pilates se snažil zachránit vybavení studia. Při hašení však onemocněl zápalem plic a 9. 10. 1967 zemřel.

 

Můžeme pouze polemizovat, jakého věku by se Pilates dožil, kdyby se nestalo toto neštěstí. Důležité je, že se po celý svůj život věnoval výchově cvičenců i svých pokračovatelů.