o_metode

PILATES  je cvičení kondičního a regeneračního charakteru, které efektivně a systematicky rozvíjí hluboký svalový systém za pomoci hlubokého dýchání a koncentrované mysli. J. H. Pilates při vytváření svých cvičebních programů převzal a přizpůsobil prvky jiných programů (např. jógy, bojových umění, tance, gymnastiky apod.) a přizpůsobil a zdokonalil je tak, že působí jako celek.

J. H. Pilates začal svůj převratný systém vytvářet již v útlém věku. Studoval různé cvičební systémy, pohyby zvířat. Snažil se navzdory svému zdravotnímu stavu rozvíjet fyzickou kondici. Věnoval se gymnastice, lyžování, plavání a boxu. Ten dokonce provozoval na profesionální úrovni. Silovému cvičení se věnoval při trénování detektivů Scotland Yardu. Později, pracoval s jinými lidmi – tanečníky, herci.

Původní název metody byl „Kunst der Kontrollogie“ nebo „contrology“ – tedy umění kontroly; kontrola. I když toto označení dnes neužíváme, je to nejdůležitější princip PILATES metody, který tento systém silně odlišuje od jiných cvičení.

Název „Pilates“ je spojován až se cvičením na strojích, které podporovaly rekonvalescenci vězňů za I. Světové války (více v následující kapitole). Tyto jednoduché stroje byly sestrojeny z pelesti postele a ocelových pružin. K využívání těchto přístrojů byl vytvořen celý soubor cviků. Avšak stěžejním Pilatesovým cvičením je  trénink na podložce tzv. „Mattentraining“ nebo „matwork“. Tento systém obsahuje 34 základních cviků, které jsou různě modifikovány a mohou vytvořit zásobník až 600 cviků, které mohou využívat lidé v jakékoli fyzické kondici. Stále více si všímal souvislostí v působení různých faktorů na lidské tělo. Přesně znal cíl, ke kterému chtěl dojít a usiloval o jeho naplnění. Pro silné a funkční tělo je nutné zapojit všechny možné síly – duševní i fyzické.