principy

 

Concentration (Koncentrace)

Zaměřením pozornosti na správné provedení pohybu napomáhá k dodržení předešlého principu. Přimějeme mozek aktivně se podílet na provádění pohybu, plynulém dýchání, rytmu pohybu a dechu, poloze těla, končetin a na průběhu celého cviku. Soustředění na vlastní tělo vede k duševnímu uvolnění a získání pocitu nabité energie.

Control (Kontrola)

Základní princip, který je zcela nezbytný pro Pilates. Vědomé řízení pohybu, kontrola každé jeho fáze. Dodržením tohoto principu intenzivně zapojíme všechny svalové skupiny a ochráníme klouby, vazy a páteř před zraněním.

Awareness (Přesnost)

Preciznost v provedení pohybu je nezbytná při každém opakování. Jeden přesně provedený pohyb má větší účinek, než nespočetné opakování nedbale vedeného cviku. Musíme znát každou část pohybu zcela do nejmenšího detailu, abychom mohli pocítit jeho kladný účinek.

Powerhouse – Gürtel (Střed těla)

Tento princip budeme dále rozvádět v další kapitole. V krátkosti jej můžeme charakterizovat takto. Střed těla je stabilní základnou, ze které vycházejí všechny pohyby. Musíme aktivovat všechny svaly powerhouseu, abychom je dovedli k optimální souhře a tím získali fyziologické držení těla.

Flowing Motion (Plynulost)

Cvičení nabývá na kvalitě, přechází-li pohyb plynule v druhý. Postupně přecházíme od jednoduchých pohybů ke složitějším, získáváme rytmus, který podporuje ladnost a pohyblivost těla v běžném životě. Každý pohyb má svůj počáteční i konečný bod. Každý pohyb logicky navazuje na předchozí.

Balance (Rovnováha)

Tento princip zahrnuje rovnováhu ve smyslu udržení těla v určité poloze a rovnováhu mezi svalovými skupinami. Udržení polohy vyžaduje souhru všech svalových skupin, aktivaci hlubokého stabilizačního systému. Rovnováha svalové síly spočívá ve třech dimenzích lidského těla (předo-zadní, pravo-levé, horní a dolní).

Breathing (Dýchání)

Technika dýchání je založena na pravidelném a nezadržovaném hlubokém vdechu nosem (intenzivní okysličení krve) a hlasitém výdechu ústy (aktivace hlubokého svalstva). Při cvičení tvoří jeho rytmus, v běžném životě uvolňuje napětí a chrání před stresem. Z hlediska lokalizace se orientujeme do střední části hrudníku – tzv. laterální dýchání. Aktivně zapojujeme mezižeberní svaly, hrudník je roztahován do šířky, ramena mohou být spuštěna a uvolněna. Oblast břicha je vtahována směrem k páteři, což směřuje k vedení nádechu do zadní části zad, většímu přísunu kyslíku při jakékoli poloze těla.